Γενικές Οδηγίες

 • Προσοχή μην χρησιμοποιείτε τα κουμπιά του φυλλομετρητή σας σε αυτή τη σελίδα εκτός αν σας ζητηθεί να γίνει.
  Αυτό μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα στο πρόγραμμα.
  Αντι αυτού μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα κουμπιά/συνδέσμους που υπάρχουν στο πρόγραμμα.
 • Στην κορυφή κάθε σελίδας μπορείτε να βρίτε κουμπιά για τις διάφορες διεργασίες του προγράμματος.
 • Στο κάτω μέρος κάθε σελίδας μπορείτε να βρίτε συνδέσμους κειμένων για τις ίδιες διεργασίες του προγράμματος

 

ΒΟΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ WWW-Z39.50 ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΤΗΣΗ


Αλλες Πληροφορίες

ΠΩΣ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

 

Επιλέξτε Βάση δεδομένων

Πρώτα πρέπει να επιλέξτε τη βάση δεδομένων στην οποία θέλετε να κάνετε αναζήτηση. Μια βάση δεδομένων αποτελείτε από ένα μεγάλο αριθμό από εγγραφές, κάθε μία απο τις οποίες περιγράφει ένα αντικείμενο. Το αντικείμενο μπορεί να είναι ένα βιβλίο, μια σειρά περιοδικών, ένα CD-ROM ή οτιδήποτε έχει καταλογραφήσει μια βιβλιοθήκη.

 

Ερώτημα Αναζήτησης

Το ερώτημα αποτελείτε από τα ακόλουθα πεδία:
 1. Το ευρετήριο

  Σε σχέση με αυτό που αναζητείτε, έχετε την επιλογή να περιορίσετε την αναζητησή σας σε συγκεκριμένες περιοχές των εγγραφών.

  Ένα απλό παράδειγμα μπορεί να περικλείει τις ακόλουθες περιοχές:

  • Οπουδήποτε
   Κάθε αναζητήσιμο μέρος μιας εγγραφής. Χρήσιμο όταν κάνεις ένα πρώτο ερώτημα.
  • Τίτλος
   Στο τίτλο του αντικειμένου.
  • Τίτλος-Σειρά
   Ίδιο με το προηγούμενο, αλλά το αντικείμενο είναι μια σειρά απο συναφή αντικείμενα. Για παράδειγμα οι τόμοι ενός περιοδικού
  • Συγγραφέας
  • Εκδότης
  • Θέμα
   Όταν ένα αντικείμενο καταλογογραφείται, συσχετίζεται με κάποια θέματα. Κατά αυτό τον τρόπο, είναι εύκολο για εσάς, να αναζητήτε άλλα αντικείμενα με το ίδιο θέμα.
  • ISBN
   Ένας μοναδικός διεθνής κωδικός που προσδιορίζει ένα αντικείμενο.
  • ISSN
   Ίδιο με το προηγούμενο αλλά για περιοδικά.
  • Ημερομηνία Δημοσίευσης
  • Γλώσσα

  Κατά πόσο αυτά ή περισσότερα ευρετήρια είναι διαθέσιμα για να τα χρησιμοποιήσετε, εξαρτάτε απο το πώς είναι διαμορφωμένη η βάση δεδομένων που έχετε επιλέξει για την αναζήτησή σας.

 2. Ο όρος που αναζητείτε

  Η λέξη(-εις) ή η φράση(-εις) για την οποία θέλετε να βρείτε αποτελέσματα. Επιλέξτε τα πεδία αναζήτησης όρων και πληκτρολογήστε τον όρο.

  • Οι όροι μπορούν να εισαχθούν στο πάνω ή στο κάτω πλαισίο.
  • Θα πρέπει να παραλείπετε τα σημεία στίξης όταν αναζητείτε όρους που περιέχουν τέτοια.
  • Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα * στα δεξιά του όρου για να ταιριάξετε κάθε λέξη που αρχίζει με αυτό τον όρο. Για παράδειγμα comput* ταιριάζει computer, computing, computational κτλ. Όταν χρησιμοποιείτε αυτό το χαρακτηριστικό, θα πρέπει να αποφεύγετε εξαιρετικά γενικούς όρους. Για παράδειγμα η αναζήτηση com* είναι πιθανό να αποτύχει.

 3. Αναζήτηση με λογικούς τελεστές

  Για να βελτιώσετε επιπλέον το ερώτημα σας μπορείτε να το συνθέσετε χρησιμοποιώντας λογικούς τελεστές. Κάθε τελεστής ενώνει δύο όρους αναζήτησης. Οι επιλογές που έχεις είναι: And (Και), Or (Ή), And Not (Και όχι).

  • And
   ανακτά εγγραφές που περιέχουν ΟΛΟΥΣ τους όρους που συνθέτονται από το And.
  • And Not
   ανακτά εγγραφές που περιέχουν τους πρώτους όρους αλλά ΧΩΡΙΣ να περιέχετε ο όρος που ακολουθεί το And Not.
  • Or
   ανακτά εγγραφές που περιέχουν το έναν ή τον άλλο όρο που συνθέτονται απο το Or.

 

Αποτελέσματα αναζήτησης

Οι εγγραφές που ταιριάζουν στο ερώτημα σας εμφανίζοντε αρχικά με μία περιληπτική περιγραφή. Χωρίζονται σε ομάδες ανάλογα με το τι επιλέξατε ως Αριθμός των εγγραφών προς εμφάνιση στη λίστα των εγγραφών όταν κάνατε την ερώτηση σας. Η προηγούμενη/επόμενη ομάδα εμφανίζετε χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα κουμπιά/συνδέσμους. Προσέξτε ότι κάθε περιγραφή είναι στην πραγματικότητα ένας σύνδεσμος στη σελίδα που παρουσιάζει τη σχετική εγγραφή με λεπτομέρειες.

 

Μορφές Εμφάνισης

Όταν επιλέξετε την περιγραφή μιάς εγγραφής (βλέπε παραπάνω) πηγαίνετε στη σελίδα που εμφανίζει λεπτομερώς την εγγραφή ( Πλήρες Μορφή ). Βασικά μπορείτε να εμφανίζετε κάθε εγγραφή με οποιοδήποτε απο τις ακόλουθες μορφές επιλέγοντας το κατάλληλο κουμπί/σύνδεσμο:
 • Πλήρες Μορφή
  Το περιεχόμενο της εγγραφής παρουσιάζετε από το πρόγραμμα και εμφανίζετε σε μια καθορισμένη μορφή. Αυτός είναι συνήθως ο πιο εύχρηστος τρόπος εμφάνισης της εγγραφής.
 • MARC Μορφή
  Ονομάζετε επίσης Πρωτογενής Μορφή. Σε αυτή την περίπτωση μπορείτε να δείτε την εγγραφή όπως είναι. Αυτή η μορφή δεν είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για έναν απλό χρήστη.

 

Εξαγωγή Επιλεγμένων Εγγραφών

Στην πλήρη εμφάνιση της εγγραφής, υπάρχει η επιλογή να αποθηκέψετε την εγγραφή σε μια λίστα. Αυτή η λίστα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να συλλέξετε εγγραφές κατα την διάρκεια της αναζήτησης σας και να τις εξάγετε ή να τις χρησιμοποιήσετε για να στείλετε αιτήματα στη βιβλιοθήκη.
 • Εξαγωγή Λίστας
  Για να προσπελάσετε την λίστα εξαγωγής χρησιμοποιήστε τα κατάλληλα κουμπιά/συνδέσμους. Εάν υπάρχουν εγγραφές στη λίστα εξαγωγής, έχετε την δυνατότητα να επιλέξτε τις εγγραφές για εξαγωγή, τη μέθοδο και την μορφή εξαγωγής.
  • Οι διαθέσιμες μεθόδοι είναι:
   • Εκτύπωση
    Οι εγγραφές εμφανίζοντε σε μια νέα σελίδα για προεπισκόπηση και μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το κουμπί εκτύπωσης του φυλλομετρητή για να τις εκτυπώστε.
   • Αποθήκευση
    Οι εγγραφές μπορούν να αποθηκευθούν στον σκληρό σας δίσκο.
   • Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (e-mail)
    Μπορείτε να ορίσετε μια έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και οι εγγραφές θα αποσταλούν εκεί όταν επιλέξετε το κουμπί εξαγωγής.
  • Οι διαθέσιμες μορφές είναι:
   • Πλήρης
    Το περιεχόμενο της εγγραφής επεξεργάζετε και εμφανίζετε σε μια καθορισμένη μορφή.
   • Περιληπτική
    Το περιεχόμενο της εγγραφής επεξεργάζετε και εμφανίζετε σε μια καθορισμένη μορφή.
   • MARC
    Η εγγραφή εμφανίζετε χωρίς κάποια επεξεργασία.
   • Iso 2709
    Αυτή η μορφή είναι χρήσιμη μόνο αν θέλετε να εισάγετε τις εξαγόμενες εγγραφές σε ένα βιβλιογραφικό σύστημα.
    Χρησιμοποιήστε την μέθοδο Αποθήκευση για εξαγωγή.
 • Λίστα αιτημάτων

  Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την λίστα αιτημάτων για να στείλετε ένα αίτημα στη βιβλιοθήκη. Μπορείτε να παραγγείλετε ένα βιβλίο, να ζητήστε κάποια αντίγραφα ενός άρθρου κτλ. χρησιμοποιώντας μία εγγραφή ή μια λίστα απο εγγραφές προσθέτοντας τις προσωπικές σημειώσεις και σχόλια. Πρέπει να ορίζετε το όνομα και το επίθετο σας καθώς και την διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας για να μπορεί το προσωπικό της Βιβλιοθήκης να επικοινωνίζει μαζί σας, εαν χρειαστεί.

  Εδώ υπάρχει η δυνατότητα να στείλετε ένα αίτημα χρησιμοποιώντας μια απλή εγγραφή απο την σελίδα της πλήρης εμφάνισης της εγγραφής.

 • Καθαρισμός Λίστας
  Μπορείτε να διαγράφετε τις επιλεγμένες εγγραφές απο την λίστα εξαγωγής.


 

Ιστορικό αναζητήσεων

Όσο χρησιμοποιείτε το πρόγραμμα, κρατείται ένα αρχείο των αναζητήσεων σας. Αυτό σας προσφέρει την επιλογή για επαναλάβετε/τροποποιήσετε τα προηγούμενα ερωτήματα σας ή να δείτε αυτά ξανά.


ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 

Πληροφορίες πύλης WWW-Z39.50

 • Αυτό το πρόγραμμα υποστηρίζετε απο την εταιρεία ELiDOC και
  και βασίζετε στο EUROPAGATE Web to Z39.50 Gateway λογισμικό.
 • Το λογισμικό υποστήριξης, YAZ και IrTcl είναι προϊόντα της Index Data.

 

Μορφή Εγγραφών

Η τοπικές Βάσεις Δεδομένων υποστηρίζουν τη μορφή UNIMARC.


EliDOC EUROPAGATE Index Data
 


Error in Tcl script in line 261
can't read "debug": no such variable while executing "if {!$debug} return"
wsh error Couldn't execute script help.egw